venres, 27 de agosto de 2021

O topónimo San Cibrao en documentos antigos

A continuar vanse por unhas referencias antigas do lugar de San Cibrao, atopadas en documentación da época pola egrexia arqueóloga, investigadora e apaixonada da bisbarra Nieves Amado Rolán, veciña de Laza, un traballo de calidade, moi laborioso e de suma importancia histórica, onde ten recollido a toponimia e alusións máis antigas das aldeas e vilas da comarca de Monterrei.

Isto é o que recolleu no tocante a San Cibrao:

Non se teñen referencias anteriores ao S. XV, iso non quere dicir que non existise pero non se atoparon documentos anteriores.

Aparece sempre como propiedade do mosteiro de Celanova, o lugar enteiro, a igrexa e unha granxa que tiña alí Celanova para administrar as propiedades.

1474-vos aforamos o lugar de San Cibraao que esta eno couto d’Oinbra que he eno valle de Monterrey.

1481 O abade don Álvaro de Oca e o mosteiro de Celanova aforan a Xoana González de Alvarellos e a catro voces a aldea de San Cibrao.

1492- aforan a Pero Anton, zapateiro, e á súa muller Estasya Vázquez, a Gonzalo Martínez Malqeryo e á súa muller María Trigo, o lugar e couto de San Cibrao.

1493-e o dito lugar et granja de Sant Çibraao.

1493- e que lle levaron a pedra da dita granja et ygleja de San Çibraao et da cabstra da dita ygleja.

S. XV Lo otro que seyendo el coto de San Çebrian de las Cobas, ques cabe Oynbra, del monesterio de Çelanova con la jurisdiçion et terminos et todo lo mas a el pertenesçiente los ofiçiales de la sennora condesa donna Françisca se entremetieron alli a usurpar la jurisdiçion et sobrello ay pleyto pendiente.

1587 Dignidad de Arcedianazgo de Baroncelle: S. Cibrian de Oimbra 20 veciños.

Moitísimas grazas á súa autora pola interesante información proporcionada de maneira altruísta para mellor coñecemento do percorrido histórico dun pobo.

O non menos egrexio historiador e investigador Andrés Diz Domínguez, veciño de Rabal, conta que atopara un documento, nun principio medieval, cunha referencia en latín a un tal San Cibrao de Monterrei, Sancti Cipriani Montis Regio (?), mais comenta que está considerado como falso, a saber de que época, de facto a toponimia de Monterrei na Idade Media era Castro de Baroncelli, Castrum Baroncelli. Ponse entón como unha simple curiosidade. Grazas tamén polo labor de importancia que facedes coas vosas investigacións históricas.

Nieves e Andrés, co voso traballo facedes país: "Seitureiros, coas gavelas faise palleiro."

Ningún comentario: